Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry

LUP ry on yhdistys, joka kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Kyse on päämäärätietoisesta vapaaehtoistoiminnasta, joka tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen. Yhdistyksen toimialueena on Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Espoo, Vihti ja lähialueet.

 

 

13.11.2017 Kartturikoe ja -treeni

LUP:n syksyn toinen kartturikoe ja kartturitreeni pidettiin tällä kertaa Kirkkonummen Oitbackassa. Hälyryhmään suuntaavat kartturit osoittavat kartturikokeessa itselleen ja hälyryhmälle olevansa taitojensa puolesta valmiita hälyryhmän, hälyryhmän jäsenet taas osallistuvat kartturitreeniin ylläpitääkseen osaamistaan kartan käsittelyssä ja muissa sekä kartturille että koiranohjaajalle välttämättömissä taidoissa. Pimeäsuunnistamisen ohella mukana on mm. radiopuhelinviestintää ja löydetyn kohtaamiseen liittyviä asioita. Tällä kertaa kartturikokeeseen osallistui kolme hälyryhmäkokelasta, jotka kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti. Onnea, Sara, Hannele ja Kaisa!

14.–15.10.2017 Ensiapukurssi

LUP:n hälytysryhmän jäsenillä ja jäseneksi hakevilla on oltava ensiaputaidot kunnossa. Etsinnöissä voi tulla vastaan myös hätäensiapua vaativia tilanteita, ja hälytysryhmän jäseniä voidaan määrätä myös muihin tehtäviin, joissa ensiaputaidot ovat tarpeeseen. Ensiaputaitoja tarvitaan niin harvoin, että kurssi on hyvä käydä säännöllisin välein. Suomen Johannittain Avun kouluttaja veti LUP:lle erittäin opettavaisen ja asiantuntevan ensiapukurssin, jolla kokeneemmatkin saivat uusia vinkkejä hätäensiaputilanteisiin.

15.-16.9.2017 Pelastuskoirakokeet

LUP järjesti viikonloppuna taas pelastuskoirakokeet. Perjantai-illan kokeet venyivät pitkälle aamuyön puolelle ja lauantaina kokeita oli aamusta alkuiltaan. Ilmat suosivat, vaikka perjantaiyön tuulettomuus ja kosteus asettivat koirakoille myös haasteita. Kokeita varten oli myös löytynyt monipuoliset maastot. Perus- ja loppukokeisiin sekä haussa että jäljellä osallistui kaikkiaan kolmetoista koirakkoa. 

Kokeiden kuluessa nähtiin monia hienoja suorituksia, ja olosuhteet nostivat keskusteluja mm. koirien sinnikkyyden ja itsenäisyyden ja toisaalta koirakon yhteistyön tärkeydestä. Pelastuskoirakoe ei ole vain taitojen tarkastamista vaan myös oppimistilanne, jossa on mahdollisuus arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. 

Kiitokset kaikille osallistujille ja järjestelijöille!

19.-20.8.2017 Ryhmäkatselmuksessa Kuusamossa

LUP ry osallistui jälleen Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmukseen. Ryhmäkatselmus on vuotuinen liiton jäsenyhdistysten hälyryhmien tason- ja taidontarkastustapahtuma. Tällä kertaa sen järjestivät OLPY ja KuPe Kuusamon komeissa maastoissa. Tehtävät käsittivät mm. suuren etsinnän Rukan rinnemaastoissa ja -metsissä, missä oli eteläisistä olosuhteista poiketen runsaasti poroja häiritsemässä koiria, rakennusetsintää sahalla kuljettimien ja terien lomassa, jäljestystä metsämaastossa sekä etsintää raunioradalla. Erikoisuuksina mukana oli mm. pieni mutta kekseliäisyyttä edellyttänyt vesipelastustehtävä, köysilaskeutuminen ja lumivyöryetsintäharjoitus (!) (video)

Tapahtuman keskeisimpänä teemana oli hälytysryhmien välinen yhteistyö, ja tehtävillä oltiinkin hyvin monenlaisissa kokoonpanoissa. Joustavuus ja yhteistyökyky ja tietenkin sopeutuminen lähes millaisiin tilanteisiin hyvänsä ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia pelastustyön vapaaehtoisille. Kiitokset järjestäjille mieleenpainuvasta ryhmäkatselmuksesta!

Kuvat: Sari Kumpuniemi ja LUP

21.6.2017 Kesätauolle

LUP ry:n koulutustoiminta jäi kesätauolle kouluttajapalaverin myötä. Kauden päätteeksi pidetyssä palaverissa syötiin savukalaa, purettiin mennyt kausi ja suunniteltiin tulevaa. Todettiin mm. että koirankoulutuksen polku välietappeineen ja niiden mukaan jaetut eritasoiset koulutusryhmät ovat toimiva käytäntö, jota jatketaan. Edistyneemmille tarjotaan lisäksi mahdollisuus hyötyä vaihtuvien useamman kouluttajan opastuksesta.

Kesätauosta huolimatta vastaamme hälytyksiin tavanomaisesti kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.

Hyvää kesää!

10.-11.6.2017 Taajamaetsintäkurssi liiton kouluttajaseminaarissa

LUP:n kouluttajat vetivät Pelastuskoiraliiton kouluttajaseminaarissa suunnittelemansa taajamaetsintäkurssin. Osallistujat olivat pelastuskoirayhdistysten kouluttajia eri puolilta maata Ahvenanmaalta Ylläkselle. Kurssin osallistujat pätevöityivät samalla liiton taajamaetsintäkouluttajiksi.
 
Olosuhteet sattuivat kurssilla miellyttäviksi, kun viikonlopuksi sattui varsin kesäinen ja lämmin sää. Espoon keskuksen virastokorttelit vastasivat erittäin hyvin taajamaetsintäharjoittelun tarpeisiin. Taajamaetsinnän haasteet kävivät monipuolisesti ilmi ja herättivät paljon pohdintaa ja keskustelua. Luennot ja loppukeskustelut käytiin hotelli Lepolammella, joka olikin suunnilleen niin syrjässä taajamasta kuin pääkaupunkiseudulla pääsee. Puitteet olivat kuitenkin kauniit ja soveltuivat erinomaisesti tarkoitukseen.

 

25.5.2017 Harjoitusetsinnät

Harjoitusetsinnät ovat monella tapaa LUP:n toiminnan kohokohta. Harjoitusetsinnät ovat hälytysryhmään hakeutuvalle, pitkän koulutuksen läpikäyneelle, liiton kokeet suorittaneelle koirakolle järjestettyjä etsinnänomaisia harjoituksia, joissa koirakon taitoja ja toimintatapaa arvioidaan todenmukaisissa etsintätilanteissa. Koirakko suorittaa harjoitusetsintöjä taajamassa, metsämaastossa ja rakennuksissa. Kun koirakko on osoittanut hyvää etsintätyöskentelyä vaihtelevissa oloissa harjoitusetsinnöissä, koirakko saa suorittaa pelastuskoirien käyttöönottotarkastuksen, jonka arvioi liiton tarkastaja. 

Minsu ja Boston aloittivat harjoitusetsintänsä taajamassa Espoon Iivisniemessä. Etsintäalueisiin kuului koulun yksi siipi sokkeloisine käytävineen ja porraskäytävineen, Iivisniemen keskusta-alue kaunista kesäpäivää viettävine ohikulkijoineen sekä pitkähkö pätkä tienvarsietsintää Espoon rantaraitilla. Koirakko suoriutui haasteista hienosti, joten viimeinen etappi ennen hälyryhmäjäsenyyttä on hyvällä alulla!

 

 

23.4.2017 Hälytysharjoitus

Huhtikuun hälytreenit pidettiin Espoon Soukassa. Etsintätehtävät painottuivat Hanikan alueelle, joka on metsäistä rannikkoluontoa mutta joka tarjoaa etsintätehtäviin erityishaastetta runsaiden polkujen ja monien ohikulkijoiden muodossa. Tehtäviin kuului tienvarsietsintää ja alue-etsintää rantojen tuntumassa. Koirat pidettiin etsinnässä lisäksi kytkettyinä, koska liikuttiin ulkoilualueella ja koska rannoilla oli keväiseen tapaan paljon lintuja. Aamun räntäsade vaihtui iltapäivään tultaessa auringonpaisteeseen, jolloin keväinen luonto pääsi oikeuksiinsa.

 

11.3.2017 Koenäyttöjä

Säät todellakin suosivat kevään ensimmäistä koenäyttötilaisuutta, kun kevätaurinko porotti kirkkaalta taivaalta ensimmäisen kerran pitkään aikaan. Koirakoiden tulee suorittaa koenäyttö ennen osallistumista ensimmäiseen liiton pelastuskoirakokeeseensa. Näyttö vastaa vaatimuksiltaan haun peruskoetta. Näytön idea on toisaalta varmistaa, että koirakon taidot riittävät kokeeseen osallistumiseen, toisaalta tarjota mahdollisuus harjoitella pelastuskoirakokeen erityispiirteitä ja rutiineja, jotka esitellään koesäännöissä. Koirakoiden on paljon parempi avata koekausi koenäytöstä saadun evästyksen kanssa.
 
 

21.2.2017 LUP vuosikokous

Vuosikokouksessa summattiin mennyt vuosi ja valmistauduttiin tulevaan. Vuosi 2016 oli aktiivinen: viikkotreenejä eri ryhmissä oli 176 kertaa, 11 hälytysharjoitusta, ja yhteensä erilaisia yhdistyksen tapahtumia kirjattiin 225 kappaletta. Kun tapahtumiin ja niiden järjestelyihin sekä tiimityöskentelyyn ja muuhun toimintaan käytetty aika lasketaan yhteen, on vuodelle summattavissa n. 3000 henkilötyötuntia - arvokasta vapaaehtoistyötä hyvässä seurassa.

Vuonna 2016 otettiin käyttöön uusi tasoryhmiin perustuva koulutusjärjestelmä. Koetuloksilla mitattuna tulosta onkin syntynyt:  pelastuskoirakokeisiin osallistui vuoden kuluessa kaikkiaan yhdeksän koirakkoa, ja yhdistyksen koirakoilla on vuoden 2017 alussa yhteensä 19 voimassaolevaa koesuoritusta. Näin hyvä tilanne ei olekaan ollut koskaan aiemmin.

LUP on ollut aktiivisesti mukana erilaisessa yhteistoiminnassa mm. Hupekon, Vapepan ja pelastuskoiraliiton puitteissa. Kaksi koirakkoa on ollut mukana pelastuslaitoksen uudessa PETO-koira  -hankkeessa. Yhdistykse jäseniä kouluttautui lisäksi Vapepa-johtajaksi ja liiton pelastuskoiratestaajaksi.

Vuonna 2017 jatketaan samalla mallilla. Hälytyskoirien vaatimukset nousevat vuoden 2017 alussa, kun sekä uusilta että vanhoilta koirilta edellytetään koesuorituksia sekä hausta että jäljeltä. Haasteeseen vastataan koulutuksella, ja suunnitteilla on mm. viimevuotiseen tapaan jälkityöskentelyyn keskittyvä harjoitusleiri. Yhdistys tulee järjestämään kokeita keväällä ja syksyllä sekä haussa että jäljellä. Jälkikokeisiin tuli vuoden alussa muutoksia, ja järjestelyjä harjoiteltaessa saavat myös koirakot hyvää harjoitusta. LUP:n taajamakoulutus esitellään pyynnöstä pelastuskoiraliiton kouluttajaseminaarissa elokuussa.

10-viikkoiselle Velmulle kokous oli vähän uuvuttava.

Sivut