21.6.2017 Kesätauolle

LUP ry:n koulutustoiminta jäi kesätauolle kouluttajapalaverin myötä. Kauden päätteeksi pidetyssä palaverissa syötiin savukalaa, purettiin mennyt kausi ja suunniteltiin tulevaa. Todettiin mm. että koirankoulutuksen polku välietappeineen ja niiden mukaan jaetut eritasoiset koulutusryhmät ovat toimiva käytäntö, jota jatketaan. Edistyneemmille tarjotaan lisäksi mahdollisuus hyötyä vaihtuvien useamman kouluttajan opastuksesta.

Kesätauosta huolimatta vastaamme hälytyksiin tavanomaisesti kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.

Hyvää kesää!