27.-28.5.2016 Taajamaetsintäkurssi

LUP ry veti viikonloppuna taajamaetsintäkoulutuksen pilottikurssin. Enenevä osa toiminta-alueemme etsinnöistä tapahtuu taajamissa tai niiden tuntumassa, ja tällaisessa ympäristössä on sysimetsään verrattuna omanlaisiaan haasteita. Näitä ovat mm. etsintäalueiden hahmottaminen ja järjestelmällinen läpikäynti, muuttuvat olosuhteet sekä erilaiset häiriöt kuten liikenne ja ohikulkijat. Haasteet ovat siinä määrin merkittäviä nimenomaan pelastuskoiran työskentelyn näkökulmasta, että erillisen koulutuksen suunnittelu ja järjestäminen koettiin hyödylliseksi. Kurssille osallistui seitsemän LUP:n koirakkoa, jotka teoriaosuuden jälkeen siirtyivät harjoituksiin soveltamaan teoriaa käytäntöön. Espoon keskus tarjoaa hyvät puitteet taajamaetsinnän harjoitteluun!