Koiran ohjaaja

Koiran ohjaajalta vaaditaan sitoutumista koiran tavoitteelliseen kouluttamiseen. Ohjaaja suorittaa etsintäkurssin, jonka järjestämisestä vastaa Vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Etsintäkurssilla saa perustiedot etsintätilanteissa toimimisessa. Etsintäkurssin suorittaminen on yksi hälytysryhmään pääsyn kriteeri. Lisäksi ohjaajan täytyy hallita suunnistus- ja ensiaputaidot sekä radiopuhelimella viestintä. Yhdistyksemme ja VAPEPA järjestävät näihin koulutusta. Tiedot voi hankkia myös omatoimisesti. Vaikeassa maastossa liikkuminen sekä pitkäkestoisiin etsintöihin osallistuminen edellyttävät ohjaajalta hyvää terveyttä sekä fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä.

Keskeinen koiranohjaajalta vaadittu taito on ns. koiran lukeminen eli koiran käyttäytymisen havainnointi, tulkinta ja ymmärtäminen etsintätilanteissa. Se edellyttää hyvää koiran tuntemusta, johon päästään erilaisten tilanteiden runsaalla harjoittelulla ja analysoinnilla.

Pelastustoiminta on mitä suurimmissa määrin ryhmätyötä, joten ohjaajan on oltava sekä yhteistyötaitoinen että joustava pystyäkseen toimimaan erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja ympäristöissä.

 

Tärkeää on pystyä toimimaan ohjeiden mukaan. Pelastuskoiran kouluttaminen alkaa perusasioista: koiran totuttamisesta erilaisiin ympäristöihin ja tottelevaisuuskoulutuksesta. Koiran ja ohjaajan erikoistuminen pelastuskoirakoksi vaatii johdonmukaista työtä. Pelastuskoiraohjaaja kouluttautuu monipuolisesti ja hyvällä syyllä voi kutsua itseään pelastusalan puoliammattilaiseksi tai monitaitajaksi.