Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry

LUP ry on yhdistys, joka kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Kyse on päämäärätietoisesta vapaaehtoistoiminnasta, joka tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen. Yhdistyksen toimialueena on Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Espoo, Vihti ja lähialueet.

 

 

26.3.2018 UUDET NETTISIVUT!

LUP:n uudet nettisivut ovat auenneet! Sisältöihin tehdään vielä pieniä muutoksia, kun vanhentunutta tietoa päivitetään, mutta perussisällöiltään sivut ovat valmiit. Näiden nettisivujen päivittäminen lakkaa.

Uudet nettisivut löytyvät TÄÄLTÄ

4.3.2018 Ryhmäkatselmuksen suunnittelua

LUP ry järjestää elokuussa Pelastuskoiraliiton vuoden 2018 valtakunnallisen ryhmäkatselmuksen eli hälytysryhmien tasontarkastuksen. Tapahtuman nimi on "Kartalla". Nimi antaa jo jossain määrin vihjettä mahdollisista painotuksista ja teemoista, joita katselmuksessa aiotaan nostaa esiin. Edellisen kerran LUP järjesti vuoden 2011 ryhmäkatselmuksen, nimeltään "Haku päällä".

Tapahtuma on suuri ponnistus, jonka suunnittelu on aloitettu jo hyvissä ajoin viime vuonna. Nyt on alettu jo päästä konkreettisiin asioihin, ja suunnittelu käy jännittäväksi. Ryhmäkatselmuksen valmisteluja seurataan LUP:n facebook-sivuilla tiiviisti.

13.2.2018 Hälytreeni hangessa

Helmikuun hälytreenit toteutuivat vasta kolmannella yrityksellä.
Ensimmäisellä yrityksellä osui helmikuun sankin lumimyräkkä samalle päivälle, emmekä halunneet harjoituksen takia lisätä liikennekuormaa entisestään (ja monen osallistujan tie oli joka tapauksessa lumentulon takia poikki).
Toisella yrityksellä sattui samaan aikaan tulemaan hälytys, joka tietenkin on tärkeysjärjestyksessä edellä, ja harjoitus peruttiin kun valtaosa osallistujista lähti etsintään.
Kolmannella yrityksellä saatiin harjoitus vietyä Masalassa läpi ennen kuin tuli hälytys vielä samana iltana. Harjoituksessa etsintäalueet olivat vahvassa hankipeitteessä, joskaan maastossa olleissa bunkkereissa lunta ei ollut. 

7.1.2018 Ympäristö- ja yhteistyötreeni

Ympäristö- ja yhteistyötreenien ("YY-treenit") tarkoitus on paitsi vahvistaa pelastuskoirien toimintakykyä erilaisissa tiloissa, häiriöissä ja tilanteissa, myös kiinteyttää yhdistyksen jäsenistöä ryhmänä.

YY-treenien teema oli tällä kertaa "Kulttuuri ja metroturvallisuus" (!) Metrohan kulkee nykyään jo toiminta-alueellamme. Koirien kanssa kuljettiin Espoossa länsimetrolla ja tutustuttiin asemiin ja niiden ympäristöihin, tehtiin temppuja ja suoritettiin kekseliäisyyttä ja tarkkaavaisuutta edellyttäneitä tehtäviä.

8.12.2017 Hälytystreeneissä haasteita

LUP:n joulukuun hälytreeneissä saatiin haasteita etsintätehtävään tulvivista soista ja metsistä, joissa ei kuivana pysynyt. Koirat pidettiin lisäksi kytkettynä, mikä ei helpota työskentelyä varsinkaan tiheämmässä metsässä. Koirapartioiden on kuitenkin oltava valmiita etsintätehtäviin millaisissa oloissa vain, ja siksi myös tällaisissa oloissa harjoittelu on erittäin tärkeää. Maasto-osuuden jälkeen koirapartiot saivat tehtäväksi tarkastaa asuinhuoneiston. On mahtavaa saada todeta lisäksi, että hälytreeneihin on alkanut tänä syksynä osallistua monia uusia koirakoita, jotka ovat yltäneet vaadittavalle tasolle!

13.11.2017 Kartturikoe ja -treeni

LUP:n syksyn toinen kartturikoe ja kartturitreeni pidettiin tällä kertaa Kirkkonummen Oitbackassa. Hälyryhmään suuntaavat kartturit osoittavat kartturikokeessa itselleen ja hälyryhmälle olevansa taitojensa puolesta valmiita hälyryhmän, hälyryhmän jäsenet taas osallistuvat kartturitreeniin ylläpitääkseen osaamistaan kartan käsittelyssä ja muissa sekä kartturille että koiranohjaajalle välttämättömissä taidoissa. Pimeäsuunnistamisen ohella mukana on mm. radiopuhelinviestintää ja löydetyn kohtaamiseen liittyviä asioita. Tällä kertaa kartturikokeeseen osallistui kolme hälyryhmäkokelasta, jotka kaikki suorittivat kokeen hyväksytysti. Onnea, Sara, Hannele ja Kaisa!

14.–15.10.2017 Ensiapukurssi

LUP:n hälytysryhmän jäsenillä ja jäseneksi hakevilla on oltava ensiaputaidot kunnossa. Etsinnöissä voi tulla vastaan myös hätäensiapua vaativia tilanteita, ja hälytysryhmän jäseniä voidaan määrätä myös muihin tehtäviin, joissa ensiaputaidot ovat tarpeeseen. Ensiaputaitoja tarvitaan niin harvoin, että kurssi on hyvä käydä säännöllisin välein. Suomen Johannittain Avun kouluttaja veti LUP:lle erittäin opettavaisen ja asiantuntevan ensiapukurssin, jolla kokeneemmatkin saivat uusia vinkkejä hätäensiaputilanteisiin.

15.-16.9.2017 Pelastuskoirakokeet

LUP järjesti viikonloppuna taas pelastuskoirakokeet. Perjantai-illan kokeet venyivät pitkälle aamuyön puolelle ja lauantaina kokeita oli aamusta alkuiltaan. Ilmat suosivat, vaikka perjantaiyön tuulettomuus ja kosteus asettivat koirakoille myös haasteita. Kokeita varten oli myös löytynyt monipuoliset maastot. Perus- ja loppukokeisiin sekä haussa että jäljellä osallistui kaikkiaan kolmetoista koirakkoa. 

Kokeiden kuluessa nähtiin monia hienoja suorituksia, ja olosuhteet nostivat keskusteluja mm. koirien sinnikkyyden ja itsenäisyyden ja toisaalta koirakon yhteistyön tärkeydestä. Pelastuskoirakoe ei ole vain taitojen tarkastamista vaan myös oppimistilanne, jossa on mahdollisuus arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. 

Kiitokset kaikille osallistujille ja järjestelijöille!

19.-20.8.2017 Ryhmäkatselmuksessa Kuusamossa

LUP ry osallistui jälleen Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmukseen. Ryhmäkatselmus on vuotuinen liiton jäsenyhdistysten hälyryhmien tason- ja taidontarkastustapahtuma. Tällä kertaa sen järjestivät OLPY ja KuPe Kuusamon komeissa maastoissa. Tehtävät käsittivät mm. suuren etsinnän Rukan rinnemaastoissa ja -metsissä, missä oli eteläisistä olosuhteista poiketen runsaasti poroja häiritsemässä koiria, rakennusetsintää sahalla kuljettimien ja terien lomassa, jäljestystä metsämaastossa sekä etsintää raunioradalla. Erikoisuuksina mukana oli mm. pieni mutta kekseliäisyyttä edellyttänyt vesipelastustehtävä, köysilaskeutuminen ja lumivyöryetsintäharjoitus (!) (video)

Tapahtuman keskeisimpänä teemana oli hälytysryhmien välinen yhteistyö, ja tehtävillä oltiinkin hyvin monenlaisissa kokoonpanoissa. Joustavuus ja yhteistyökyky ja tietenkin sopeutuminen lähes millaisiin tilanteisiin hyvänsä ovat erittäin tärkeitä ominaisuuksia pelastustyön vapaaehtoisille. Kiitokset järjestäjille mieleenpainuvasta ryhmäkatselmuksesta!

Kuvat: Sari Kumpuniemi ja LUP

21.6.2017 Kesätauolle

LUP ry:n koulutustoiminta jäi kesätauolle kouluttajapalaverin myötä. Kauden päätteeksi pidetyssä palaverissa syötiin savukalaa, purettiin mennyt kausi ja suunniteltiin tulevaa. Todettiin mm. että koirankoulutuksen polku välietappeineen ja niiden mukaan jaetut eritasoiset koulutusryhmät ovat toimiva käytäntö, jota jatketaan. Edistyneemmille tarjotaan lisäksi mahdollisuus hyötyä vaihtuvien useamman kouluttajan opastuksesta.

Kesätauosta huolimatta vastaamme hälytyksiin tavanomaisesti kaikkina viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina.

Hyvää kesää!

Sivut