Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry

LUP ry on yhdistys, joka kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Kyse on päämäärätietoisesta vapaaehtoistoiminnasta, joka tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen. Yhdistyksen toimialueena on Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Espoo, Vihti ja lähialueet.

 

 

9.11.2015 LUP ry:lle merkittävä lahjoitus

Viime perjantaina tuli hyviä uutisia. LUP ry on saanut eniten yleisöääniä Osuuskauppa Varuboden-Oslan Paikallisesti hyvää -lahjoituskampanjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että LUP ry:n toimintaan pelastuskoirien kouluttamiseksi ja hälytysryhmän ylläpitämiseksi lahjoitetaan 11 871 euroa.
Lahjoitus on merkittävä. Koiranohjaajan ja koiran valmistuminen virkakelpoisiksi pelastustyöntekijöiksi vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Varusteet ja harjoittelusta syntyvät kulut on jäsenten maksettava itse. Nyt LUP:ssa on mahdollisuus tukea tärkeää työtä tekeviä vapaaehtoisia esimerkiksi varustehankinnoissa. Lahjoitus on kaunis osoitus siitä, että tekemäämme työtä arvostetaan.
 
Kiitämme nöyrästi Varuboden-Oslaa lahjoituksesta ja kaikkia meitä äänestäneitä luottamuksesta työtämme kohtaan!
 

18.10.2015 Hälytystreenit

Runsaiden hälytysten lomassakin on tärkeää myös järjestää hälytysharjoituksia, joissa päästään analysoimaan ryhmän toimintaa ja joissa  voidaan todeta koirakkojen kyky löytää maastossa oleva henkilö. Koirakoillahan on etsinnöissä hyvin harvoin varsinaisia löytöjä, sillä niissä on pääasiassa kyse etsintäalueiden poissulkemisesta: sen toteamisesta, että etsitty henkilö ei ole annetulla alueella. Tällöin etsintöjä voidaan suunnata muualle. 

Tämän lisäksi hälytystreenit ovat tietenkin erittäin keskeisiä harjoituksia niille LUP:n jäsenille, jotka eivät vielä ole hälytysryhmässä.

Lokakuun hälytystreenit järjestettiin Vihdin jylhissä ja kauniissa syysmaisemissa. Salpausselällä kun oltiin, maastossa riitti kalliorinteitä, jyrkänteitä, kangasmetsiä ja myös pieniä soita. Harjoituksen yhteydessä Janna ja Acce suorittivat toisen harjoitusetsintänsä hyväksytysti, joten he saavat jo alkaa valmistautua käyttöönottotarkastukseen, VIRTAan. Onnea hienosta suorituksesta!

12.9.2015 Pelastuskoirakokeet

LUP järjesti 12.9. jälki- ja hakukokeet Siuntiossa. Kokelaita oli kaikkiaan yhdeksän, joista kaksi yhdistyksen omia koirakoita. Hakukokeet järjestettiin huikeiden uusimaalaisten maisemien ääressä, pronssikautisten muinaishautojen kupeessa. Sää oli hieno, ja kokeissa oli paljon onnistumisia. Ei ihme, että sekä kokelaat että järjestelyihin osallistuneet yhdistyksen jäsenet viihtyivät hyvin. Asiaan vaikutti epäilemättä myös hyvä ruokahuolto.

29.–30.8.2015 Ryhmäkatselmuksessa

LUP ry:ltä oli tänäkin vuonna edustusryhmä Pelastuskoiraliiton ryhmäkatselmuksessa. Katselmus oli tänä vuonna Kotkassa. Ryhmäkatselmus on hälytystehtävissä palvelevien pelastuskoirien ja pelastuskoiranohjaajien taitotason testaustapahtuma. Osallistujilta etukäteen tarkoin salassa pidettävissä tehtävissä testataan monipuolisesti pelastus- ja etsintätehtävissä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä ryhmien kenttäkelpoisuutta ja yhteistyö- ja mukautumiskykyjä.

Katselmuksessa suoritettavat tehtävät olivat tosiaan monipuolisia ja käsittivät erilaisia etsintätehtäviä mm. vanhassa koulurakennuksessa, upottavissa kaislikoissa, hirvikärpäsiä kuhisevalla suolla ja savuavilla raunioilla. Lisäksi katselmuksessa testattiin esim. ryhmien kykyä suhtautua uteliaaseen mediaan etsintätehtävän yhteydessä tai kuinka ryhmä kykeni organisoitumaan etsintäjohdoksi. 

Ryhmäkatselmus oli jälleen monipuolisesti opettavainen kokemus. Palautteiden perusteella saatiin todeta, että LUP:n tapa järjestää hälytystreenit huolellisesti realistisiksi ja toteuttaa ne protokollan mukaisesti antaa hyvät eväät toimia hälytysryhmässä. Tuomisina saatiin myös monia uusia ideoita harjoituskohteiksi ja koulutuksen kehittämiseksi. Kiitokset järjestäjille, KPK ja KEK!

Kuvia tapahtumasta löytyy vaikkapa täältä.
 

7.-9.8. 2015 Pelastuskoiraleiri

Kesätauon lopulla LUP ry järjesti jäsenistölleen harjoitusleirin Loimaan Pohjan tilalla. Harjoitukset alkoivat perjantaina yöhön asti jatkuvalla, kestävyyttä koettelevalla monipuolisella harjoituksella ja jatkui lauantaina mm. jäljennosto- ja ilmaisuharjoituksilla, koeharjoituksella ja hajuradalla, jolla seurattiin koirien reaktioita erilaisiin hajuihin. Sunnuntaina oli vapaampaa, koirakkokohtaista harjoittelua. Viikonloppuun mahtui toki myös paljon heittäytymistä, riemukkaita hetkiä ja mukavaa yhdessäoloa.   Tästä on hyvä aloittaa uusi kausi!

15.6.2015 Koulutusta kehitetään

Kesän palaverissaan kouluttajat paneutuivat pohtimaan LUP ry:n koulutusjärjestelmää.

Myös koulutusta pyritään kehittämään Kompassin, yhdistyksen strategian, antamien suuntaviivojen mukaisesti. Koulutusresurssien suuntaaminen on LUP:ssa tärkeää. Pelastuskoirien ja niiden ohjaajien kouluttaminen on yhdistyksen päätehtäviä, ja Kompassissa korostetaan toiminnan tavoitteellisuutta ja ammattimaisuutta. Koulutusputkea tehdään selkeämmäksi ja tavoitteellisemmaksi mm. korostamalla koirankoulutuksen eri vaiheita ja asettamalla koiranohjaajille välitavoitteita. Kouluttajat miettivät uusia tapoja koirakoiden edistymisen seurantaan. Lisäksi tullaan entisestään korostamaan toiminnan kokonaisvaltaisuutta: jotta koiran kanssa pääsee ylipäätään töihin, on tehtävä paljon töitä myös ilman koiraa. Etsintätaktiikoiden ja etsintäalueen hallinnan tapaisten asioiden harjoittelussa koirasta ei aina ole hyötyä. 

Koulutuksen kehittämiseen paneudutaan loppuvuodeksi. Käytännön järjestelyjä mietitään ja kehitetään syksyn kuluessa. Mutta ensin kesätauolle!

16.5.2015 Hälytystreenit saaristossa

Toukokuun hälytreenit järjestettiin Porkkalanniemellä saaristo-oloissa yhteistyössä meripelastajien kanssa. "Kadonneita" etsittiin neljän koirakon voimin maista ja vesiltä. Alueella oli komeasta ilmasta johtuen joissain paikoin paljon sivullisia, ja vesilintuja riitti. Koirakot oli jaettu poikkeuksellisesti kahteen koiraryhmään. Tämän avulla johdon tehtäviä voitiin jakaa, ja kaikilla oli varsin hyvä kokonaiskuva etsinnän etenemisestä. Harjoitus oli erittäin hyödyllinen etenkin vesistöetsintätehtäviä ajatellen. Kiitokset meripelastajille onnistuneesta yhteistyöstä!

15.4.2015 Uusien koirien testausta

Ruduksen Turvapuistossa testattiin LUP:iin tulevia pelastuskoirakokelaita. Testissä tarkkaillaan koirayksilöiden luontaisia piirteitä pelastuskoirana työskentelyn ja ennen muuta pelastuskoiraksi kouluttamisen näkökulmasta. Yksityiskohtiin ei tässä mennä, sillä testin onnistumiseksi on tärkeää, etteivät kokelaat yritä valmistautua siihen millään tavoin. Tämänkertaiset kokelaat olivat joka tapauksessa erittäin energisiä ja innokkaita kaikkeen mitä oli tarjolla, mikä onkin aina lupaavaa tulevan kouluttamisen kannalta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.3.2015 Uusia jäseniä hälyryhmään

LUP:n hälyryhmä vahvistui uudella koiralla, kun Vinski hyväksyttiin mukaan hälyryhmän palaverissa. Vinskillä (ja ohjaaja Heidillä) on takana siis liiton hakukokeiden lisäksi hälytystreenikokemusta, yhdistyksen omat harjoitusetsinnät sekä pelastuskoirien käyttöönottotarkastus. Vinskistä on kouliutunut rauhallinen, tarkka ja taitava pelastuskoira, joka on erinomainen lisä hälytysryhmään. Onnea!

Hälytysryhmään kuuluu nyt siis neljä koiraa. Edellisestä lisäyksestä onkin kulunut aikaa jonkin verran, sillä muut hälytysryhmän koirat astuivat palvelukseen samoihin aikoihin vuonna 2011. Jokainen uusi koira hälytysryhmässä on yhdistykselle voitto, sillä uusien hälytyskoirien ja koiranohjaajien kouluttaminen ja saattaminen etsintöihin viranomaisten avuksi on yhdistyksen varsinainen tehtävä. Näkymät ovat muutoinkin hyvät: LUP:ssa on monta koiraa pitkällä koulutuksessa ja odotettavissa hälyryhmään kenties vielä vuoden sisällä.

Samassa yhteydessä hälyryhmään hyväksyttiin yksi uusi ihmisjäsen. Ihmiset ovat tietenkin hälytysryhmän oleellisimpia jäseniä vaikkeivät niin usein kuvaansa näkyviin saakaan, ja LUP:n hälyryhmässä aloittavat kartturit ovat testatusti tehtäviensä tasalla. Koirat nyt vain ovat yleensä söpömpiä. Onnea, Harri! ;-)          Kuva: Mia Mäkelä

23.2.2015 Yhdistyksen vuosikokous

LUP ry:n vuosikokouksessa todettiin, että vuosi 2014, yhdistyksen 10. toimintavuosi, oli aktiivinen. LUP vastasi neljääntoista hälytykseen.  Hälytysharjoituksia oli yksitoista, kerran kuussa lukuun ottamatta heinäkuuta. Yhdistyksen jäsenmäärä ja hälytysryhmän koko kasvoivat. Koulutus oli monipuolista ja siihen kuului kaksi leiriä.

Yhdistyksen tulevaisuutta käsitelleiden keskusteluiden pohjalta on hahmoteltu yhdistyksen arvopohjaa ja tulevaisuuden suuntaa. Nämä on kirjattu ylös työvälineeksi toiminnan suunnitteluun. Dokumenttia kutsutaan "Kompassiksi". Kompassi, siis yhdistyksen tulevaisuuden strategia, vahvistettiin vuosikokouksessa. Siihen on kirjattu yhdistyksen toiminnan osa-alueet ja pääpiirteittäin tavat, joilla tehtävät hoidetaan. Kompassin toivotaan entisestään suoraviivaistavan ja tehostavan LUP:n toimintaa sen tarkoitusperiä kohti: ihmisten auttamiseen omalla erityisosaamisellamme.

Alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu normaalin hälytys- ja harjoittelutoiminnan lisäksi mm. hälytysryhmän varusteiden päivitystä ja harjoitusleiri elokuussa. Vuodesta on odotettavissa jälleen toiminnantäyteinen. 

Sivut