Länsi-Uudenmaan Pelastuskoirayhdistys ry

LUP ry on yhdistys, joka kouluttaa pelastuskoiria ohjaajineen erilaisiin pelastustehtäviin, pääasiassa henkilöetsintään. Kyse on päämäärätietoisesta vapaaehtoistoiminnasta, joka tähtää yhteiskunnan virallisten tahojen avustamiseen. Yhdistyksen toimialueena on Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Espoo, Vihti ja lähialueet.

 

 

16.5.2015 Hälytystreenit saaristossa

Toukokuun hälytreenit järjestettiin Porkkalanniemellä saaristo-oloissa yhteistyössä meripelastajien kanssa. "Kadonneita" etsittiin neljän koirakon voimin maista ja vesiltä. Alueella oli komeasta ilmasta johtuen joissain paikoin paljon sivullisia, ja vesilintuja riitti. Koirakot oli jaettu poikkeuksellisesti kahteen koiraryhmään. Tämän avulla johdon tehtäviä voitiin jakaa, ja kaikilla oli varsin hyvä kokonaiskuva etsinnän etenemisestä. Harjoitus oli erittäin hyödyllinen etenkin vesistöetsintätehtäviä ajatellen. Kiitokset meripelastajille onnistuneesta yhteistyöstä!

15.4.2015 Uusien koirien testausta

Ruduksen Turvapuistossa testattiin LUP:iin tulevia pelastuskoirakokelaita. Testissä tarkkaillaan koirayksilöiden luontaisia piirteitä pelastuskoirana työskentelyn ja ennen muuta pelastuskoiraksi kouluttamisen näkökulmasta. Yksityiskohtiin ei tässä mennä, sillä testin onnistumiseksi on tärkeää, etteivät kokelaat yritä valmistautua siihen millään tavoin. Tämänkertaiset kokelaat olivat joka tapauksessa erittäin energisiä ja innokkaita kaikkeen mitä oli tarjolla, mikä onkin aina lupaavaa tulevan kouluttamisen kannalta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.3.2015 Uusia jäseniä hälyryhmään

LUP:n hälyryhmä vahvistui uudella koiralla, kun Vinski hyväksyttiin mukaan hälyryhmän palaverissa. Vinskillä (ja ohjaaja Heidillä) on takana siis liiton hakukokeiden lisäksi hälytystreenikokemusta, yhdistyksen omat harjoitusetsinnät sekä pelastuskoirien käyttöönottotarkastus. Vinskistä on kouliutunut rauhallinen, tarkka ja taitava pelastuskoira, joka on erinomainen lisä hälytysryhmään. Onnea!

Hälytysryhmään kuuluu nyt siis neljä koiraa. Edellisestä lisäyksestä onkin kulunut aikaa jonkin verran, sillä muut hälytysryhmän koirat astuivat palvelukseen samoihin aikoihin vuonna 2011. Jokainen uusi koira hälytysryhmässä on yhdistykselle voitto, sillä uusien hälytyskoirien ja koiranohjaajien kouluttaminen ja saattaminen etsintöihin viranomaisten avuksi on yhdistyksen varsinainen tehtävä. Näkymät ovat muutoinkin hyvät: LUP:ssa on monta koiraa pitkällä koulutuksessa ja odotettavissa hälyryhmään kenties vielä vuoden sisällä.

Samassa yhteydessä hälyryhmään hyväksyttiin yksi uusi ihmisjäsen. Ihmiset ovat tietenkin hälytysryhmän oleellisimpia jäseniä vaikkeivät niin usein kuvaansa näkyviin saakaan, ja LUP:n hälyryhmässä aloittavat kartturit ovat testatusti tehtäviensä tasalla. Koirat nyt vain ovat yleensä söpömpiä. Onnea, Harri! ;-)          Kuva: Mia Mäkelä

23.2.2015 Yhdistyksen vuosikokous

LUP ry:n vuosikokouksessa todettiin, että vuosi 2014, yhdistyksen 10. toimintavuosi, oli aktiivinen. LUP vastasi neljääntoista hälytykseen.  Hälytysharjoituksia oli yksitoista, kerran kuussa lukuun ottamatta heinäkuuta. Yhdistyksen jäsenmäärä ja hälytysryhmän koko kasvoivat. Koulutus oli monipuolista ja siihen kuului kaksi leiriä.

Yhdistyksen tulevaisuutta käsitelleiden keskusteluiden pohjalta on hahmoteltu yhdistyksen arvopohjaa ja tulevaisuuden suuntaa. Nämä on kirjattu ylös työvälineeksi toiminnan suunnitteluun. Dokumenttia kutsutaan "Kompassiksi". Kompassi, siis yhdistyksen tulevaisuuden strategia, vahvistettiin vuosikokouksessa. Siihen on kirjattu yhdistyksen toiminnan osa-alueet ja pääpiirteittäin tavat, joilla tehtävät hoidetaan. Kompassin toivotaan entisestään suoraviivaistavan ja tehostavan LUP:n toimintaa sen tarkoitusperiä kohti: ihmisten auttamiseen omalla erityisosaamisellamme.

Alkaneen vuoden toimintasuunnitelmaan kuuluu normaalin hälytys- ja harjoittelutoiminnan lisäksi mm. hälytysryhmän varusteiden päivitystä ja harjoitusleiri elokuussa. Vuodesta on odotettavissa jälleen toiminnantäyteinen. 

28.12.2014 Hälytystreeni ja harjoitusetsintä

Vuoden loppuun saatiin vielä mahtumaan ohjelmaa: LUP ry järjesti Otaniemessä hälytysharjoituksen ja samassa yhteydessä pidettiin Heidin ja Vinskin harjoitusetsintä. LUP ry:ssä hälytysryhmään pyrkivien koirien on ohjaajineen suoritettava menestyksekkäästi vähintään kaksi nk. harjoitusetsintää varsinaisen käyttöönottotarkastuksen (VIRTA) lisäksi. Harjoitusetsintä merkitsee todenmukaiseksi järjestettyä etsintätehtävää, jossa koirapartion perässä kulkee arvioija joka antaa koiranohjaajalle palautetta suorituksesta: etsintäsuunnitelmasta, sen toteutuksesta, kommunikaatiosta, löydetyn kohtelusta, koiran toiminnasta jne. Harjoitusetsinnät järjestetään niin, että niissä tulee katettua mahdollisimman laajalti etsinnöissä todennäköisesti eteen tulevia ympäristöjä ja oloja: metsämaastoa, taajamaa ja rakennuksia. LUP:n harjoitusetsintöjen kriteerit ovat aina olleet jopa vaativammat kuin tänä vuonna käyttöön tulleen käyttöönottotarkastuksen.

Heidi ja Vinski suorittivat tässä yhteydessä harjoitusetsinnän hyväksytysti toisen kerran ja voivatkin todennäköisesti alkaa valmistautua hiljalleen käyttöönottotarkastukseen. Onnea!

17.12.2014 Kauden päättäjäisglögit

LUP:n jäsenistö kokoontui 17.12. yhteiseen illanviettoon. Tilaisuudessa huomioitiin kouluttajan tehtävistä jättäytyneet Marjut ja Kirsi panoksestaan uusien hälytyskoirien saamiseksi yhdistykseen sekä Minna hänelle myönnetyn väestönsuojelun 1. luokan ansiomerkin johdosta. Tämä ansiomerkki myönnettiin ansiokkaasta työstä pelastuskoiratoiminnassa kaikilla toiminnan tasoilla pitkäaikaisesta liiton puheenjohtajuudesta koulutukseen ja varsinaiseen kenttätoimintaan.

Tontut muistivat myös kaikkia muita läsnäolijoita pienin joululahjoin yhdistyksen 10-vuotisen taipaleen kunniaksi.

Ilta oli myös työteliäs: yhdistyksen tulevien suuntaviivojen hahmottelua jatkettiin ryhmätöiden ja keskustelujen merkeissä. Näiden keskustelujen pohjalta hahmotellaan yhdistyksen pitkän linjan "strategia", joka pyritään vahvistamaan helmikuun vuosikokouksessa. Lisäksi kouluttajat kertoivat tulevan kevään suunnitelmista ja paljastivat kevätkauden koulutusryhmien kokoonpanot. Uutena asiana mainittakoon aiempaa suurempi panostaminen taajamaetsintään.

Koirakot siirtyvät ansaitulle joululomalle palatakseen harjoituksiin tammikuussa. LUP ry toivottaa rauhallista joulua ja menestystä vuodelle 2015!

24.–26.10. Treeniviikonloppu

LUP:n leirinomaiseen treeniviikonloppuun kutsuttiin omien jäsenten lisäksi joitakin vierailijoitakin. Viikonloppuun mahtui ohjelmaa yhteisestä tulevaisuudensuunnittelusta suunnistusharjoitteluun, onnettomuustilanteen etsintäharjoitukseen, erilaisiin maastoharjoituksiin, jälkiharjoitteluun, ympäristö- ja yhteistyöharjoitteluun.... ja lisäksi ohjelmassa oli tietenkin yhteistä illanviettoa. Viikonlopun keskusteluissa nousi esiin keskinäisen kunnioituksen ja luottamuksen tärkeys pelastuskoirayhdistyksen toiminnassa, ja treeneissä tämä toteutui käytännössä!

5.10.2014 Turvallinen kotiseutu

LUP osallistui Maanpuolustuspäivään Kirkkonummella Pelastuskoiraliiton edustajana. Tapahtuman teema "turvallinen kotiseutu" oli syy pelastuskoirien läsnäoloon, ja pelastuskoirat esittäytyivät rinnan poliisin, palokunnan, rajavartioston, meripelastajien ynnä muiden auttajien kanssa. LUP kertoi kiinnostuneille pelastuskoiratoiminnasta ja esitti tapahtumassa kaksi etsintänäytöstä. 

2.10.2014 Kartturikoe

LUP:n syksyn kartturikokeessa oli ennätysmäinen osanotto - ja kaikki seitsemän osallistujaa suorittivat kokeen hyväksytysti! Kartturikokeen suorittaminen on edellytyksenä hälytysryhmään hakemiselle. Kokeessa osallistujat suorittavat itsenäisen pimeäsuunnistuksen, jonka yhteydessä testataan paikannuksen lisäksi myös kartturin perustaitovaatimusten täyttyminen, siis lähinnä VHF-viestinnän ja löydetyn kohtaamisen hallitseminen.

Jälleen voidaan odottaa LUP:n hälytysryhmän saavan lähiaikoina uusia taitavia apuohjaajia. Onnea  Harri, Jarkko,  Johanna, Minna, Pia, Satu ja Tanja!

21.9.2014 Pelastuskoirakoe

LUP järjesti 21.9. hakukokeiden sekä päivä- että pimeäosuudet. Kokeessa oli osallistujia neljästä eri yhdistyksestä muutaman LUPilaisen lisäksi. Onnistumisiakin tuli, vaikka jostakin syystä yllättävän vähän. Ainakaan olosuhteista se ei ollut kiinni - sää oli hyvä, ilma liikkui ja maastot olivat monipuolisuudessaankin varsin helppokulkuisia. LUP kiittää osallistujia ja testaajaa ja toivottaa tervetulleiksi toistekin!

Sivut