Pelastuskoirakokeet

Pelastuskoiraliitto järjestää kokeita kolmessa lajissa:

  • Haku
  • Jälki
  • Rauniot

Haku- ja jälkikokeissa tasoja on kaksi: peruskoe ja loppukoe. Peruskoe suoritetaan valoisassa, loppukoe sekä valoisassa että pimeässä.

Rauniokokeissa tasoja on kolme: soveltuvuus-, perus- ja loppukoe.

Koiran liittyminen hälytysryhmään edellyttää joko haku- tai jälkikokeiden suorittamista. Kaikissa lajeissa suoritetaan loppukokeiden suorittamisen jälkeen taidontarkistuskoe yleensä vuosittain, mutta vähintään joka toinen vuosi.

Hakukokeet

Koira voi osallistua hakukokeisiin, kun se on saavuttanut riittävän varmuuden hallittavuudessa, etsintätyöskentelyssä ja ilmaisussa. Kokeessa testataan myös koiran sosiaalisuus ja hallittavuus. Peruskoealue on n. 1,5 hehtaarin kokoinen, ja sille on piiloutunut kolme henkilöä. Koirakon tulee löytää henkilöt annetun ajan kuluessa, ja koiran on ilmaistava löydöt selvästi. Loppukoealue on n. 3 hehtaaria.

Jälkikokeet

Koira voi osallistua jälkikokeisiin, kun jäljen nosto, jäljestäminen ja esineiden ilmaisu sujuu koiralta riittävän varmasti. Koiran sosiaalisuus ja hallittavuus testataan myös jälkikokeessa. Koiran on nostettava maastosta kaksi tuntia vanha jälki, ilmaistava kolme jäljelle pudotetuista neljästä käyttöesineestä ja löydettävä jäljen lopussa oleva maalihenkilö. Jälki on peruskokeessa noin kilometrin mittainen, loppukokeessa noin kaksi kilometriä pitkä.

 

Rauniokokeet

Rauniokokeissa testataan koiran taidot sortunutta rakennusta simuloivissa oloissa. Kokeessa kiinnitetään huomiota normaalin hakutyöskentelyn lisäksi meluarkuuteen ja kykyyn liikkua erilaisilla alustoilla. Koiran sosiaalisuutta ja hallittavuutta tarkkaillaan myös rauniokokeessa.

Tarkempia tietoja kokeista löydät Pelastuskoiraliiton koesäännöistä.