Pelastustoiminta Länsi-Uudellamaalla

Mikäli pelastustoiminta kiinnostaa, on Länsi-Uudellamaalla runsaasti erilaisia pelastusalaan liittyviä toimijoita, niin vapaaehtoisia kuin viranomaisiakin.

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos (www.lup.fi) vastaa alueen viranomaistason pelastustoiminnasta. Lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tukena ja yhteistyökumppanina toimii 43 vapaaehtoisvoimin toimivaa sopimuspalokuntaa (VPK) (http://www.lup.fi/fi-FI/Pelastuslaitos/Sopimuspalokunnat).

Länsi-Uudenmaan Poliisilaitos (http://www.poliisi.fi/lansi-uusimaa) johtaa etsintöjä Länsi-Uudellamaalla paitsi merialueilla, joissa etsintöjä johtaa Rajavartiolaitos (http://www.raja.fi).

Vapepan jäsenjärjestöjä alueellamme on runsaasti. Ne löytyvät Vapepan sivuilta (http://www.vapepa.fi/helsinki-uusimaa).

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset toimivat oman paikkakuntansa paikallisosastoissa, joita on yli 500. Lisätietoa SPR:n toiminnasta: (www.punainenristi.fi).