Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin (SPR) koordinoima vapaaehtoisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka yhtenä jäsenenä toimii Suomen Pelastuskoiraliitto (SPeKL). Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Se toimii tukemalla viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa etsintä- ja muissa pelastustehtävissä sekä koordinoimalla järjestöjensä välistä yhteistyötä. Vapepa seuraa järjestöjensä hälytysvalmiutta, koulutusta ja käytettävissä olevaa kalustoa. Vapepalla on yhteensä 20 000 vapaaehtoisen vahvuus ympäri Suomen.

Vapepa järjestää runsaasti erilaisia koulutuksia jäsenjärjestöjen jäsenille, joista pelastuskoiran ohjaajille yleisin on etsintäkurssi. Etsintäkurssi suoritetaan, mikäli siellä opittavia taitoja ei ole muuten hankittuna. Kadonneen henkilön etsintä on yleisin tehtävä, johon Vapepan vapaaehtoiset hälytetään. LUP ry kuuluu Vapepan Espoon paikallistoimikuntaan.